Welkom bij het Autisme Steunpunt De Zonnehoek

Welkom!

 

Op deze site vindt u uitgebreide informatie over het Autisme Steunpunt De Zonnehoek. 


 

Dit steunpunt geeft m.n. consultaties, advies, voorlichting en scholing aan ouders, leerkrachten, assistenten, docenten en begeleiders van kinderen met autisme. Maar ook geïnteresseerden kunnen contact opnemen.

 

Het  Autisme Steunpunt De Zonnehoek helpt scholen hun onderwijs optimaal aan te bieden aan leerlingen met  ASS. 

Dit steunpunt is bedoeld voor zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroeps onderwijs en speciaal onderwijs.

 

NB. Bij het doorgeven van namen en adressen van instanties fungeren wij alleen als  doorgeefadres. Wij kunnen niet beoordelen in hoeverre kwaliteit, betrouwbaarheid gewaarborgd is.

 

 • 20-06-2017
  LEVENSLOOPBEGELEIDING Wanneer er een vermoeden is van autisme of de diagnose al gesteld is, zijn er veel vragen over de toekomst. Welk onderwijs is passend? Willen we als ouders ondersteuning bijvoorbeeld via zorg in natura of PGB? Omdat iedereen met autisme uniek is, is er geen standaard onderwijs-/zorgpad, maar kunnen we wel bewust stil staan bij de levensloop en per levensfase de uitdagingen formuleren. De levensloop regisseur biedt u gesprekken aan om samen met u na te denken over de toekomst van uw kind/pupil. Zie: Nieuws
 • 01-08-2017
  Uw zorgleerling verdient onze specifieke kennis! Wij willen graag onze expertise met u delen. Zie brochure: Specifieke onderwijs op uw school (PO en VO)
 • 22-08-2017
  Er zijn al 2 cursussen voor schooljaar 2017-2018 gepland: Autisme in het PO (digitaal) startdatum 27-09-17 's middag en Autisme in het VO (digitaal) startbijeenkomst 27-09-17 's avonds. Beide cursussen zijn gevalideerd door registerleraar.nl Zie: Activiteiten - Scholingsaanbod
 • 03-10-2017
  AUTISME EN DWANG is een interessante avond over de relatie Autisme/Dwang. U krijgt inzicht in en praktische handvatten om met dwang om te gaan. U kunt zich aanmelden via de site of met een telefoontje naar De Zonnehoek 055-5340741. Voor meer informatie zie Activiteiten - scholingsaanbod.