Algemene Informatie Autisme De Zonnehoek?

Administratie Zonnehoek
Citroenvlinder 77                         
7323 RC Apeldoorn                       Telefonisch bereikbaar:

Tel: 055-5340741                         Dagelijks tussen 08.30 en 16.30 uur

 

Steunpuntfunctionarissen nemen indien gewenst z.s.m. contact met u op.

Wilt u uw wensen kenbaar maken via het formulier?

 

Rechtstreeks mailen met het Autisme Steunpunt De Zonnehoek kan ook:

info@cso-dezonnehoek.nl

  

Het Steunpunt biedt ondersteuning aan reguliere basisscholen, SBO-scholen, reguliere scholen voor Voortgezet Onderwijs, het MBO en aan WEC-scholen.

 

Het verzorgingsgebied van het Autisme Steunpunt De Zonnehoek is Apeldoorn e.o.

 

Het Autisme Steunpunt De Zonnehoek valt onder de expertise afdeling van De Zonnehoek

De Zonnehoek is een christelijke school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor zeer moeilijk lerende kinderen en een steunpuntschool voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS).
 
KvK: nr. 40103192 Chr.Sch.v ZMLK De Zonnehoek. 
  

Steunpuntfunctionarissen

 

Aan het steunpunt zijn ervaren functionarissen verbonden. Deze functionarissen zijn breed georiënteerd op onderwijsgebied. Zij kunnen vanuit hun eigen vak achtergrond informatie op maat bieden. 

 

Corry Brüggemann, Gerda Bastiaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opdracht van het Autisme Steunpunt De Zonnehoek is:


Het bieden van begeleiding naar aanleiding van zeer specifieke vragen over individuele leerlingen met ASS.


Het bundelen en ontwikkelen van expertise met betrekking tot ASS en deze uitdragen.


Deel uitmaken van landelijke en regionale netwerken om tot een goede afstemming te komen van onderwijs en het overige begeleidingsaanbod.